Aktywizacja społeczno-zawodowa Markowa

„Aktywizacja społeczno – zawodowa Markowa” Dobiegł końca projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa Markowa”, który realizowany był dzięki wsparciu z Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, której realizatorem jest Lokalna Grupa Działania...