Aktywizacja społeczno-zawodowa Markowa

„Aktywizacja społeczno – zawodowa Markowa” Dobiegł końca projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa Markowa”, który realizowany był dzięki wsparciu z Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, której realizatorem jest Lokalna Grupa Działania...

Kujawsko-Pomorska TeleOpieka

Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z Kujawsko – Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko – pomorskiego. Skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu....