Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie przystąpił do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Gniewkowo otrzymała:

wartość dofinansowania: 179.010,00

całkowita wartość: 179.010,00

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności
i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia.

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

– wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe)

– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

– wykonywaniu czynności dnia codziennego

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje sytuacja życiowa oraz kolejność zgłoszeń.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program trwa do 31.12.2022 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać pod numerem telefonu:
(52) 35 85 362

Dokumenty do pobrania:

Program_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej_-_edycja_2022