Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c
88-140, Gniewkowo
Telefon:  +52 3585360
e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl

SPZOZ Kraśnik • Skrzynka EPUAP
Skrzynka e-PUAP:
/mgopsgniewkowo/skrytka

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
52 358 53 62

DODATKI MIESZKANIOWE
52 358 53 61

KARTA DUŻEJ RODZINY
52 358 53 66

POMOC SPOŁECZNA
52 358 53 63; 64; 68

Świadczenie wychowawcze 500+

Komu przysługuje świadczenie 500+?

Świadczenie 500+ to 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez dodatkowych warunków, a co najważniejsze, bez względu na dochody osiągane przez rodziców.

Świadczenie przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i rodziny niepełne. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, świadczenie wychowawcze przysługuje każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty świadczenia, tj. 250 zł miesięcznie.

Jakie są zasady przyznawania świadczenia 500+?

  • Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

  • Osoby samotnie wychowujące dzieci nie muszą przedstawiać dokumentów poświadczających, że drugi z rodziców zobowiązany jest do płacenia alimentów na rzecz dziecka.

  • Rodzic lub opiekun ma 3 miesiące na złożenie wniosku (licząc od dnia narodzin dziecka) . Złożenie wniosku w tym czasie gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

  • Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na okres 12 m-cy, tj. od 1 czerwca do 31 maja następnego roku.

  • Wnioski na kolejne okresy zasiłkowe można składać w formie elektronicznej od 1 lutego, natomiast wnioski tradycyjne (papierowe) przyjmowane są od 1 kwietnia.

  • W przypadku przyznania świadczenia, nie jest wydawana decyzja administracyjna. Informację o przyznaniu świadczenia wysyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał takiego adresu, informację o przyznaniu świadczenia może odebrać osobiście w Miesko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

W jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie 500+?

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 500 zł netto na dziecko. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymują 500 zł, od których nie muszą odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

UWAGA!

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Jak załatwić formalności?

Wniosek o świadczenie wychowawcze składa się raz w roku. Można to zrobić przez internet, tj. za pośrednictwem: Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, PUE ZUS, lub osobiście w Miesko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

We wniosku trzeba podać co do zasady dane rodzica wnioskującego o świadczenie oraz dane dzieci, na które rodzic wnioskuje o świadczenie. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, jest wypłacane w formie przelewu bankowego na wskazane we wniosku konto.

Kiedy i gdzie można składać wnioski 500+?

Wnioski w formie elektronicznej, można składać za pośrednictwem:

Wnioski elektroniczne to zdecydowanie najprostsza i najwygodniejsza forma złożenia dokumentów. Wypełnienie formularza jest bardzo łatwe i w większości przypadków nie wymaga dołączania jakichkolwiek dokumentów. Dzięki temu zdecydowana większość osób będzie w stanie wypełnić go samodzielnie, bez konieczności konsultacji z pracownikiem M-GOPS. Dlatego warto zrobić to przez internet, w dogodnym dla siebie czasie, bez potrzeby udawania się do punktu obsługi.

Osoby, które z różnych względów nie zdecydują się na złożenie wniosków on-line, mogą zrobić to osobiście w Biurze Obsługi Klienta M-GOPS w Gniewkowie.

Koordynacja Świadczeń

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń/ wychowawczych lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje wniosek wraz z dokumentami do Wydziału Koordynacji Świadczeń Delegatury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu.

W celu usprawnienia procedury przekazywania wniosków niezbędne jest jego prawidłowe wypełnienie oraz załączenie dodatkowych dokumentów potwierdzających sytuację zawodową zarówno osoby przebywającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i osoby przebywającej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku należy dołączyć poniższy dokument:

Oświadczenie dotyczące świadczeń niezależnych od dochodu (świadczenie wychowawcze, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny osób z niepełnosprawnością do 18 roku życia, świadczenie rodzicielskie)- tabela koordynacja.

oraz w przypadku osób niezatrudnionych u zagranicznych pracodawców zaświadczenie A1 z ZUS-u.

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia A1 może wystąpić:

pracodawca,

osoba wykonująca pracę na własny rachunek,

pracownik.

Zaświadczenie potwierdza, że w okresie pracy za granicą właściwe jest ustawodawstwo polskie, a więc składki powinny być opłacane w Polsce.

Pytania można kierować do pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie pod numerem telefonu: 523585362.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie umożliwiające ustalenie występowania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Zwiększ rozmiar
Wysoki kontrast