Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c
88-140, Gniewkowo
Telefon:  +52 3585360
e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl

Skrzynka e-PUAP:
/mgopsgniewkowo/skrytka

ŚWIADCZENIA RODZINNE I WYCHOWAWCZE
52 358 53 62

DODATKI MIESZKANIOWE
52 358 53 62

KARTA DUŻEJ RODZINY
52 358 53 66

POMOC SPOŁECZNA
52 358 53 63; 64; 68

Świadczenie wychowawcze 500+

 

Od 1 czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze obsługiwane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie: 

https://www.zus.pl/-/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku