Niezmiernie miło nam poinformować, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie otrzymał cenne wyróżnienie, czyli Znak Jakości „Przyjazny Urząd 2023” w 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Instytucji Administracji Publicznej „Przyjazny Urząd”.

Uroczystość odbyła się we wtorek 5 września br. w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Uczestniczyli w niej: Burmistrz Gniewkowa – Adam Straszyński, Kierownik M-GOPS Gniewkowo – Justyna Marek i Główna Księgowa M-GOPS Gniewkowo – Kamila Nowicka.

Znak Jakości „Przyjazny Urząd” wyróżnia instytucje administracji publicznej, w tym samorządowej, które cechują się wysoką kulturą obsługi klienta, nowoczesnością, efektywnością i skutecznością w realizacji swoich ustawowych zadań.

Znak ten przyznawany jest urzędom o znaczących osiągnięciach we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które odnoszą się do jakości usług publicznych i budowaniu relacji z interesariuszami.

Certyfikat przyznaje kapituła złożona z naukowców i praktyków specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością, reprezentujących Quality Institute oraz pracujących m.in. w Uniwersytecie Wrocławskim, Szkole Głównej Handlowej i Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.