Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osobyz niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

                                                                                

            Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, iż dnia 16 sierpnia 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Gmina/powiat składa wniosek wraz z załącznikami do wniosku do właściwego wojewody w terminie do dnia 15 września 2023 r. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

– Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024