Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31.10.2022 r.