Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021,poz. 11).

Szczegółowe informacje w zakładce inne świadczenia – dodatek mieszkaniowy od 01.07.2021 r. 

dodatek mieszkaniowy od 01.07.2021 r.