Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z Kujawsko – Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. oraz gminami województwa kujawsko – pomorskiego. Skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Z usług teleopieki w ramach Projektu mogą skorzystać:

  • osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
    (
    do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie prosimy o zgłaszanie się wyłącznie osób zamieszkujących na terenie miasta i gminy Gniewkowa),

  • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

  • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

Rekrutacja do programu na terenie Gminy Gniewkowo jest realizowana
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

Zakwalifikowane do udziału w projekcie osoby otrzymają „bransoletki życia” w drugim półroczu 2021 roku.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gniewkowo.com.pl, stronie MGOPS www.mgops-gniewkowo.pl oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c, 88-140 Gniewkowo, pok. 20.

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu:

Paulina Bębenek

MGOPS Gniewkowo

ul. Dworcowa 8c

tel. 52 35 85 362

e-mail: projekty@mgops-gniewkowo.pl

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY