Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c
88-140, Gniewkowo
Telefon:  +52 3585360
e-mail: mgops@mgops-gniewkowo.pl

Skrzynka e-PUAP:
/mgopsgniewkowo/skrytka

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
52 358 53 62

DODATKI MIESZKANIOWE
52 358 53 62

KARTA DUŻEJ RODZINY
52 358 53 66

POMOC SPOŁECZNA
52 358 53 63; 64; 68

GODZINY URZĘDOWANIA
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

PONIEDZIAŁEK         7:00 – 15:00

WTOREK                   7:00 – 16:00

ŚRODA                      7:00 – 15:00

CZWARTEK               7:00 – 15:00

PIĄTEK                      7:00 – 14:00

POMOC  DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia  ”

 

infolinia  800-12-00-02

niebieskalinia@niebieskalinia.info

Niebieska Linia – Poradnia telefoniczna dla osób pokrzywdzonych przemocą                    i innymi przestępstwami

 

22-688-7000

 

Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia

 

telefon kontaktowy 800 154  030

 

www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl

 

POMOC  DLA OSÓB PODEJRZANYCH O STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

 

 

ul. Mątewska 17 

88-100 Inowrocław

 

 

 52/ 35 92 258

 

program korekcyjno edukacyjny, którego celem  jest powstrzymanie sprawców przemocy przed jej stosowaniem.

 

 

Wykaz  ośrodków specjalistycznych  świadczących pomoc dla ofiar przemocy oraz placówek tymczasowego schronienia.

Lp.

Nazwa

Adres

Telefon

 

1.

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

 w Rodzinie

 

 

Jaksice

88-181

ul. Sportowa 4

 

52/357 89 32

2.

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

w Rodzinie

 

 

Tuchola

89-500 Tuchola

ul. Przemysłowa 6

 

52/554 00 45

 

664 721 527

 

3.

 

MONAR MARKOT Schronisko dla Osób Bezdomnych

 

Toruń

87-100

ul. Dybowska 1

 

56/651 35 96

 

4.

 

Kujawsko Pomorskie

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „ JUDYM ”

 

Kołaczkowo

 ul. Powstańców Wielkopolskich 35

89-200 Szubin

 

 

 

52/ 384 59 17