W związku z nowym okresem zasiłkowym 2023/2024 świadczeń uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2023 r. można składać elektronicznie wnioski o:

  • Świadczenia rodzinne tj. zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski on-line można składać za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, ePUAP, bankowości elektronicznej.

 

Od 1 sierpnia 2023 r. wnioski o świadczenia można składać również bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie w Biurze Obsługi Klienta.

Wnioski o świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego złożone na okres świadczeniowy 2023/2024 będą rozpatrywane na podstawie dochodów rodziny za rok 2022.

 

TERMINY WNIOSKOWANIA O ŚWIADCZENIA

 

Wniosek

Decyzja i wypłata

 Świadczenia rodzinne

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do dnia 30 listopada

od dnia 1 września do dnia 31 października

do dnia 31 grudnia

od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

 Fundusz alimentacyjny

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia

do 31 października

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia następnego roku

od 1 grudnia do 31 stycznia

do ostatniego dnia lutego następnego roku

 

Wzory wniosków dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

oraz w zakładkach na stronie tut. Ośrodka

Zasiłek rodzinny: https://mgops-gniewkowo.pl/swiadczenia-rodzinne/

Fundusz alimentacyjny: https://mgops-gniewkowo.pl/fundusz-alimentacyjny/