DODATEK OSŁONOWY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, iż termin wypłaty gotówkowej dodatku osłonowego wniosków złożonych w miesiącach marzec, kwiecień, maj ustalony jest na dzień 26.07.2022 r.
Wypłaty będą realizowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c
w godzinach 10.00 – 13.00 pokój nr 25.