DODATEK OSŁONOWY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, iż termin wypłaty gotówkowej dodatku osłonowego wniosków złożonych w miesiącu lutym ustalony jest na dzień 24.05.2022 r.
Wypłaty będą realizowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie
ul. Dworcowa 8c
w godzinach 11.00 – 15.00 pokój nr 25.

Należy mieć ze sobą dowód osobisty.