DODATEK OSŁONOWY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, iż dnia 05.04.2022 r. będzie wypłacany dodatek osłonowy – II rata na konta bankowe oraz konta karty przedpłaconej.

Natomiast dnia 12.04.2022 r. będą realizowane wypłaty w formie gotówkowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c w godzinach 10.00 – 15.30 pokój nr 2.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA OBYWATELI UKRAINY – 300 ZŁ

Informujemy, iż jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 300 zł będzie wypłacone na konto bankowe w dniu 05.04.2022 r. oraz w formie gotówkowej w dniu 12.04.2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c w godzinach 10.00 – 15.30 pokój nr 2.