Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia w partnerstwie z Gminą Gniewkowo/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewkowie realizuje projekt:

„POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi Opiekuńcze w gminie Gniewkowo”.

Projekt realizowany jest od września 2017 roku. Skierowany jest do osób niesamodzielnych, zamieszkujących teren gminy Gniewkowo.

W ramach projektu świadczone są usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych zamieszkujących gminę Gniewkowo oraz wsparcie dla  opiekunów faktycznych.

Obecnie przyjmujemy zgłoszenia na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie określonym w Rozporządzeniu  Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku. Mowa tu o wsparciu m.in. pielęgniarki, logopedy, rehabilitanta, psychologa.

Więcej informacji  udziela:

Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357 62 15

oraz

Centrum Usług Środowiskowych, ul. Dworcowa 8c, I piętro, pokój nr 21 w Gniewkowie,

tel. 722 156 677