Zaproszenie do składania ofert

1) W załączeniu ogłoszenie M-GOPS w Gniewkowie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na "Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla osób uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie"

2) Zapytanie ofertowe - "Przygotowanie, załadunek, dostawa i rozładunek gorących jednodaniowych posiłków dla osób uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie oraz dla dzieci klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie uczęszczających do szkół na terenie Gminy Gniewkowo”

3) Zapytanie ofertowe - "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania"