O projekcie 2013

baner pokl kol

Zbliżamy sie ku końcowi

     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że w związku z realizacją projektu systemowego "Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo"
zakończone zostało kolejne działanie w postaci zastosowania nowatorskiej metody pracy
z rodziną - KGR. Konferencja Grupy Rodzinnej została zastosowana w pięciu rodzinach z terenu
miasta i gminy Gniewkowo. Jednocześnie
informujemy, że na prośbę instytucji współpracujących przy realizacji projektu tj. fundacji
"Nadzieja dla rodzin" z Torunia oraz PZM z Inowrocławia tutejszy Ośrodek wyraził zgodę na
przedłużenie terminu realizacji powyższych zadań do końca listopada 2013 roku.
Aneksy do zawartych umów podpisane zostały z datą 30.10.2013 roku.
Zaznaczyć należy, iz część osób realizujących kurs prawa jazdy kat. B pozytywnie przeszło
egzaminy wewnętrzne i aktualnie przygotowują się do przystąpienia do egzaminów państwowych
   teoretycznych i praktycznych.


Koordynator projektu:
mgr Elżbieta Zajonz
 

baner pokl kol

Wyjazd do teatru W. Horzycy w Toruniu

               W dniu 04.10.2013 roku beneficjenci Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie udali się do teatru im. W. Horzycy w Toruniu na spektakl pod tytułem „Koncert Życzeń”. Beneficjenci zostali również zaproszeni na słodki poczęstunek do Zajazdu „Harasówka” w Gniewkowie oraz skorzystali z darmowego transport. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu systemowego „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”, zadanie 4 - działania o charakterze środowiskowym. Nadmienić należy, że powyższy wyjazd nie mógłby się odbyć bez wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjenci wyjazdem oraz spektaklem byli zauroczeni. Okazała się, że dla niektórych była to pierwsza wizyta w teatrze.

Realizowany powyższy projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zdjęcia z wyjazdu obejrzeć można w zakładce Galeria

baner pokl kol

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Koordynator projektu realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie zaprasza podmioty publiczne i niepubliczne oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach społecznych dla projektu „Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”, który będzie realizowany w 2014 roku. Beneficjentami projektu mogą być osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, które są mieszkańcami miasta i gminy Gniewkowo, są podopiecznymi tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz są w wieku aktywności zawodowej. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych wśród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez aktywną integrację czyli wzrost aktywności zawodowej oraz kompetencji społecznych. Osoby chętne i zainteresowane konsultacją dotyczącą projektu systemowego na etapie tworzenia diagnozy potrzeb proszone są o kierowania uwag na adres mailowy Ośrodka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2013.07.31.

                                                                                                                            Koordynator Projektu
                                                                                             
mgr Elżbieta Zajonz

baner pokl kolMiejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gniewkowie realizuje projekt systemowy pod nazwą:  

„Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”

 w okresie od 01.03.2012 r. do 31.12.2013 r.  

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet VII Promocja Integracji społecznej.
Działanie 7.1 Rozwój o upowszechnienie aktywnej integracji.
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój o upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

      Projekt kierowany jest do osób i rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta i gminy Gniewkowo.

        Zaplanowane w projekcie działania aktywnej integracji, społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej mają na celu rozwój i podniesienie udziału rodzin w życiu społecznym, zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy a także aktywizację osób niepełnosprawnych.

Cel główny projektu:

 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji członków rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych mieszkańców miasta i gminy Gniewkowo.

             Grupą docelową w projekcie w roku 2013 jest 57 osób w tym 6 osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto i gminę Gniewkowo.

W projekcie zaplanowano organizację następujących działań na rzecz aktywnej integracji:  

  • Działania o charakterze społecznym:

- trening umiejętności społecznych,
- poradnictwo prawne, 
- wizerunek w domu i pracy,
- warsztaty gospodarowania budżetem,
- warsztaty wspierające rodzinę,
 - indywidualna rozmowa z pielęgniarką,
- zatrudnienie 2 asystentów rodziny,
- praca z rodziną z zastosowaniem nowatorskiej metody. 

  • Działania o charakterze zawodowym:

- doradztwo zawodowe,
- kurs prawa jazdy kat.B,
- „ABC komputera”.

  • Działania o charakterze środowiskowym:

- zaplanowano wyjazd integracyjny dla 8 beneficjentów wraz z osobą towarzyszącą do   teatru   w celu tworzenia pozytywnych więzi rodzinnych ( poczęstunek, bilety do teatru, dowóz na spektakl).

Beneficjentom zapewniono również:

- badania lekarskie,
- poczęstunek,
- dowóz na szkolenia,
- ubezpieczenie zdrowotne na czas udziału w projekcie,
- materiały szkoleniowe,


- dla dwóch osób kontynuujących naukę również:
- opłacenie czesnego,
- zakup podręczników
- zakup biletów na dojazdy do szkoły.