Projekt systemowy POKL

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie

realizuje projekt systemowy pod nazwą

„Program aktywizacji społecznej dla Gminy Gniewkowo”

w okresie od 01.03.2012 do 31.12.2013 roku.

Priorytety VII Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1. Rozwój o upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój o upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.