Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o przyznanie pomocy społecznej

2. zaświadczenie o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego

 W sytuacji występowania w rodzinie chorób przewlekłych prosimy również o dostarczanie:

1. zaświadczenia od lekarza dot. stanu zdrowia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

2. faktur za wykupione lekarstwa potwierdzające koszty ponoszone na leczenie