Aktualności

 

 

 

Fundacja Ekspert-Kujawy z Inowrocławia w partnerstwie z Gminą Gniewkowo/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewkowie realizuje projekt:

„POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi Opiekuńcze w gminie Gniewkowo”.

 

Projekt realizowany jest od września 2017 roku do września 2019. Skierowany jest do osób niesamodzielnych, zamieszkujących teren gminy Gniewkowo.

W ramach projektu świadczone są usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych zamieszkujących gminę Gniewkowo oraz wsparcie dla  opiekunów faktycznych.

 

Obecnie przyjmujemy zgłoszenia na specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie określonym w Rozporządzeniu  Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku. Mowa tu o wsparciu m.in. pielęgniarki, logopedy, rehabilitanta, psychologa

 

Więcej informacji  udziela:

Fundacja Ekspert-Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357 62 15

oraz

Centrum Usług Środowiskowych, ul. Dworcowa 8c, I piętro, pokój nr 38 w Gniewkowie,

tel. 722 156 677

 


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia zadbał o samotnych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Gniewkowo.

W bieżącym roku Polski Czerwony Krzyż z Inowrocławia w ramach prowadzonej akcji
„ Czerwonokrzyska Gwiazdka”przekaza
ł dla podopiecznych tutejszego Ośrodka 15 paczek żywnościowych, które to zostały przekazane potrzebującym.

Przekazane upominki sprawiły obdarowanym ogromną radość, wywołały uśmiech i zadowolenie na ich twarzach.

Jednocześnie tutejszy Ośrodek pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla Polskiego  Czerwonego Krzyża  za okazaną bezinteresowną pomoc i wsparcie przy organizowaniu pomocy dla najbardziej potrzebujących.

 

                                           Kierownik
                                           MGOPS Gniewkowo
                                           Aleksandra Marczak

 


INFORMACJA


INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 24 GRUDNIA 2018 R. - TJ. PONIEDZIAŁEK

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

BĘDZIE NIECZYNNY

 

                                                                   Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

 


Program Dobry Start „300 +” – tylko do końca LISTOPADA.Przypominamy, że to już ostatnie dni, kiedy można złożyć wniosek w ramach programu rządowego „300+” – należy to zrobić do końca LISTOPADA.

Tylko wnioski o 300 plus złożone do końca listopada będą rozpatrywane. Złożenie wniosku po tym terminie oznaczać będzie, że rodzice nie otrzymają pieniędzy.

 


KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na kolejny okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od 1 lipca danego roku.

W przypadku złożenia wniosku na kolejny okres zasiłkowy w dniach do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc listopad następuje do 30 listopada.

W przypadku złożenia wniosku na kolejny okres zasiłkowy w dniach od 1 września  do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku złożenia wniosku na kolejny okres zasiłkowy w dniach od 1 listopada  do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje  do  ostatniego dnia lutego następnego roku.


KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
ORAZ ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci lub świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych lub rodzinnych takich jak np.:
podjęcie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, podjęcie zatrudnienia po urlopie wychowawczym, zmiana składu rodziny itp.

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji,
w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń!


NADCHODZI ZIMA

 

             W związku ze zbliżającą się zimą  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gniewkowie zwraca się z apelem do mieszkańców  Miasta i Gminy Gniewkowo o  zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne.  Jeżeli  w okolicach Twojego  miejsca  zamieszkania  widywane są osoby bezdomne powiadom tut. Ośrodek, telefon  numer 52 3585364. Być może razem uratujemy ludzkie życie. Jednocześnie  informujemy, że  tut. Ośrodek posiada wszelkie informacje dot. miejsc noclegowych, schronisk i  ogrzewalni  dla osób bezdomnych.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

 

            W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych:

·Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie z siedzibą na ul. Dworcowa 8c, 88-140, Gniewkowo, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 52 3585360, reprezentowany przez Kierownika M-GOPS.

·W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw można kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres ul. Dworcowa 8c, 88-140, Gniewkowo.

·Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji zadań statutowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

·         wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO),

·         wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO),

·         dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust 1 lit d RODO),

·         do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust 1 lit e RODO).

W tym przypadku podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisem prawa lub warunkiem zawarcia umowy.

W pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO). Podanie danych w tych przypadkach jest dobrowolne.

·Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

·Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski i Unii europejskiej.

·Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy o archiwizacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

·Ma Pan/i prawo do:

·         dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia i ograniczenia ich przetwarzania;

·         sprzeciwu wobec przetwarzania. Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane chyba, że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

·         przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody lub na podstawie umowy;

·         usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pana/i zgody przed jej wycofaniem.

·Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.

 Od 1 sierpnia wniosek o „300 plus” złożysz tradycyjnie

 

Wnioski  na świadczenia „300 plus” można składać już od 1 lipca 2018 roku, ale tylko drogą elektroniczną za pomocą stron www.empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

 

Od 1 sierpnia każdy, kto będzie chciał otrzymać 300 zł w ramach świadczenia DOBRY  START, będzie mógł również osobiście złożyć wniosek w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewkowie, ul. Dworcowa 8c.

 

Trzeba pamiętać, że w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Na złożenie wniosku o 300 plus jest czas do 30 listopada.

 

Wypłata pierwszych świadczeń nastąpi z chwilą uruchomienia środków finansowych przez Wojewodę, co planowane drugiej dekadzie sierpnia.

 


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

1.     Świadczenia rodzinne:


Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca listopada br, do miesiąca października roku następnego.

Okres zasiłkowy 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.(UWAGA wnioski złożone w grudniu: świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku!)

 

2. Świadczenie wychowawcze (500+):

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.

Okres zasiłkowy 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października.

Następnie w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku!)

 

3. Fundusz alimentacyjny:

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy tj. od miesiąca października br, do miesiąca września roku następnego.

Okres zasiłkowy 2018/2019

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.

Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wtedy ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

Następnie w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku!)

 

4. Dobry Start:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start będą przyjmowane:


- od 1 lipca do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną,
- od 1 sierpnia do 30 listopada – w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną  (listownie lub osobiście).

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach będzie maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

UWAGA! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

Powyższe wnioski można składać za pomocą systemów elektronicznych
takich jak ePUAP,
obywatel.gov.pl, emp@tia,
bankowość elektroniczna od 1.07.2018 r.

 

 


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy w Gniewkowie uprzejmie informuje, że kończy się termin ważności kart przedpłaconych wydawanych w PBS Janikowo / o Gniewkowo dla klientów tutejszego Ośrodka.

 

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do placówki banku przy ulicy Dworcowej w Gniewkowie celem przedłużenia terminu ważności kart.

 

 


„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.

 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 

Jak otrzymać świadczenie „Dobry start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie – organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (przez stronę Ministerstwa Rodziny – empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną ) – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.


INFORMACJA


UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 2 STYCZNIA 2018 R. - TJ. WTOREK

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWKOWIE

BĘDZIE NIECZYNNY

 

                                                                   Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

 

 

 


ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie informuje, że od dnia  01.11.2017 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych, który potrwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 r. w pokoju nr 2 (parter) Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w okresie od
1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie uprzejmie informuje, iż zbliża się termin składania wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

W przypadku ubiegania się o  świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy trwający od października  2017 r. do września 2018 r. wnioski można składać od 01.08.2017 r. Aby mieć wypłacone świadczenie wychowawcze bez przerwy tj. w październiku 2017 r. wniosek należy złożyć do 31.08.2017 r. Wnioski, które zostaną złożone we wrześniu będą rozpatrzone do końca listopada 2017 r., natomiast wnioski złożone w październiku zostaną rozpatrzone najpóźniej do końca grudnia 2017 r.

 W przypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego wnioski są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

 


PODZIĘKOWANIA

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie wraz z pracownikami

serdecznie dziękuje sklepowi

PEPCO w Gniewkowie

za przekazane dary rzeczowe.

Dary przekazane zostały dzieciom przebywającym w ośrodku opiekuńczo – wychowawczym.

Dzięki takim osobom jak Państwo, świat dzieci staje się bardziej radosny, pełen ciepła i zrozumienia.

Dajecie Państwo wiarę i nadzieję, że są jeszcze na świecie ludzie gotowi nieść pomoc tym najbardziej przez los pokrzywdzonym – dzieciom.

Dziękujemy za wielkie serce i dobrą wolę.

Życzymy Państwu wielu sukcesów zawodowych i osobistych.

 

 

 

                   


 

Serdeczne życzenia radości i siły płynącej
z istoty Świąt Wielkanocnych,
by uśmiech i wiosenny optymizm
towarzyszyły Państwu każdego dnia.

 

                                                                   Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

                                            wraz z pracownikami

 


 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewkowie ul. Powstańców Wielkopolskich 5 a.

 

Zaprasza


Środowiskowy, czyli zlokalizowany i obejmujący swoim działaniem teren danej społeczności i wspomagany przez ludzi, którzy tę społeczność tworzą.

Dom, czyli miejsce życzliwe, przyjazne, zawsze gotowe do przyjęcia, dające wsparcie i poczucie bezpieczeństwa.

 

Samopomocy, czyli starający się rozwijać na swoim terenie i wspierać w swoim otoczeniu formy aktywności spełniające warunki grup samopomocy oraz wyrabiające w uczestnikach umiejętności samopomocy.

 

Oferujemy szereg usług związanych z naszą działalnością m.in.:

Poradnictwo psychologiczne.Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Terapię ruchową i zajęcia rekreacyjne. Zajęcia w postaci treningów interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

Rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach na pracowniach:

plastycznej, ogrodniczej, kulinarnej, komputerowej, gospodarstwa domowego,aktywizacji ruchowej, muzykoterapii.

 

Poza terapią zajęciową każdy Uczestnik ma możliwość udziału w:

* wycieczkach edukacyjnych

* imprezach rekreacyjnych

* spotkaniach integracyjnych w ramach współpracy z innymi placówkami.

 

Nasz Dom przeznaczony jest dla 38 dorosłych osób. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

 

Chętnych prosimy o kontakt osobisty lub pod numer telefonu: 534 - 316 - 367 lub 534 - 319 - 191

 

 

Informacja

 

Od stycznia 2017 r. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, w ramach powierzonego zadania publicznego przez Zarząd Starostwa Inowrocławskiego prowadzi cztery Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Gniewkowo prowadzony jest przy ul. Dworcowej 8a 

 

w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,                 

w godzinach 7.00 – 11.00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek), 7.45 – 11.45 (wtorek).

 

Specjaliści udzielający porad:

 

adwokat, radca prawny lub aplikant radcowski

 

Dla kogo skierowana jest bezpłatna pomoc prawna ?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają osoby:

 

1.  które nie ukończyły 26 roku życia,

2.  którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

3.   które ukończyły 65 lat,

4.  posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

5.   kombatanci,

6.   weterani,

7.  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

8.   w ciąży.

                                


PODZIĘKOWANIA

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie  jak co roku

przed Świętami Bożego Narodzenia zadbał o samotnych i niepełnosprawnych

z terenu miasta  i gminy Gniewkowo.

Zorganizowano paczki świąteczne dla 30 osób. 

              Były to paczki żywnościowe sponsorowane przez firmy i osoby prywatne.

W związku z tym Ośrodek składa serdeczne podziękowania sponsorom,

 którzy udzielili wsparcia w organizacji paczek.

Podziękowania kierujemy do następujących firm i osób prywatnych:

-Firmie I.T.I Poland Sp.z o.o. w Gniewkowie,

-Firmie Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej „Paul” S.C. w Gniewkowie Sławomir Paul, Małgorzata Paul, Jacek Paul,

-Piekarni-Ciastkarni Bracia Kuczyńscy S.C. w Gniewkowie, Michał Kuczyński, Maciej Kuczyński,

-Sklep „Żabka” w Gniewkowie Robert Ponichtera,

-INO-RYB SP.J J.Z Janowski, B.Winiarska Sklep Gniewkowo,

-Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Gniewkowie Wiesław Łukojć,

-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gniewkowie Katarzyna Pipczyńska,

-Delikatesy B&B w Gniewkowie Michał Barczak,

-Sklep „Groszek” w Gniewkowie,

-Pani Katarzynie Walczak,

-Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Gniewkowie Dominika Kacprzak.

                                                                                 

                                                                                      Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

                                                                                               wraz z pracownikami     

 


 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie
jak co roku przed
Świętami Bożego Narodzenia
zadbał o samotnych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Gniewkowo.

W bieżącym roku Polski Czerwony Krzyż z Inowrocławia przekazał dla podopiecznych tutejszego Ośrodka 10 paczek żywnościowych, które to zostały przekazane potrzebującym.

Przekazane upominki sprawiły obdarowanym ogromną radość, wywołały uśmiech i zadowolenie na ich twarzach.

                                      

Jednocześnie tutejszy Ośrodek pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla Polskiego  Czerwonego Krzyża  za okazaną bezinteresowną pomoc i wsparcie przy organizowaniu

pomocy dla najbardziej potrzebujących.

 

Kierownik
M-GOPS w Gniewkowie
Aleksandra Marczak


Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, by był to czas wyjątkowy, spędzony wśród najbliższych, pełen miłości i zrozumienia.

Życzymy dużo zdrowia oraz szczęścia. Niech to Boże Narodzenie będzie wyjątkowym czasem spędzonym wśród bliskich.

                                          

                                              Kierownik M-GOPS w Gniewkowie

                                                  wraz z pracownikami


Informacja

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie ul. Dworcowa 8c informuje, że w związku z wprowadzeniem w Gminie Gniewkowo scentralizowanych rozliczeń VAT od dnia 01.01.2017 r. faktury, rachunki, noty księgowe powinny być wystawiane w następujący sposób:

 

Nabywca:

Gmina Gniewkowo

ul. 17 Stycznia 11

88-140 Gniewkowo

NIP 5562563314

 

Odbiorca:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 8c

88-140 Gniewkowo

 

Ponadto zawiadamiamy, że pomimo zmiany strony, faktury oraz inne dokumenty obciążeniowe jak dotychczas należy dostarczać na adres

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 8c 88-140 Gniewkowo.

 

                                                                    Kierownik M-GOPS

                                                                    mgr Aleksandra Marczak

 


NADCHODZI ZIMA

 

             W związku ze zbliżającą się zimą  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie zwraca się z apelem do mieszkańców Miasta i Gminy Gniewkowo o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne. Jeżeli w okolicach Twojego  miejsca zamieszkania widywane są osoby bezdomne powiadom tut. Ośrodek, telefon numer 52/3585364.

Być może razem uratujemy ludzkie życie. Jednocześnie informujemy, że tut. Ośrodek posiada wszelkie informacje dot. miejsc noclegowych, schronisk i ogrzewalni dla osób bezdomnych.

 

 


OPIEKUNOWIE PRAWNI I KURATORZY

 W zakładce opiekunowie prawni i kuratorzy znajduje się ogłoszenie dotyczące naboru kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

                                                                           

 


 

Od m-c lipca 2016 roku w MGOPS w Gniewkowie można złożyć wniosek i otrzymać

Kartę Dużej Rodziny.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce KARTA DUŻEJ RODZINY